Transport zboża – najważniejsze informacje

Kwestia transportu zboża jest tematem dość trudnym ze względu na logistykę i badania związane z przewożeniem żywności. Procedury związane z importem oraz eksportem towarów mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i gwarancji dostarczenia ładunku pozbawionego szkodliwych substancji, oraz bakterii.

Co warto wiedzieć o transporcie zboża?

Na terenie Polski większość transportu płodów rolnych odbywa się drogą lądową z użyciem transportu ciężarowego. Ta forma zapewnia wysoką dostępność, mobilność oraz funkcjonalność. Najczęściej przewożonymi towarami są pszenica, kukurydza owies i rzepak. Na każdym etapie procesu kontrolowane jest bezpieczeństwo i stan ziaren. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestę czystości naczepy transportującej towary żywnościowe. Powierzchnia naczepy wymaga okresowego i dokładnego czyszczenia oraz dezynfekcji, tak by usunąć ewentualne ogniska bakterii. Dodatkowo warto wiedzieć, że czas załadunku towaru może się różnić ze względu na jego rodzaj i trwać od kilkunastu minut do kilku godzin.

Transport zboża — wymogi

Podstawowe badania dla towarów spożywczych to badanie wilgotności, liczby opadania, zawartości białka oraz substancji niepożądanych, badanie obecności GMO oraz analizy jakościowe i ilościowe. Takie badania muszą być wykonane każdorazowo dla pojedynczego transportu. Dzięki nim zapewnione jest bezpieczeństwo transportu i zminimalizowane jest ryzyko przedostania się do niego bakterii. Badanie wilgotności umożliwia ponadto wybór odpowiedniego rodzaju transportu dla konkretnego towaru, dodatkowo na jego podstawie oceniana jest konieczność osuszania zboża, by mogło być ono prawidłowo przechowywane. Zboża nie mogą posiadać oznak występowania GMO. Aby produkty rolne zostały dopuszczone do sprzedaży, muszą spełniać odgórnie narzucone normy.

Transport produktów żywnościowych w Polsce

Zarówno zboże, jak i inne produkty spożywcze mają określone, z reguły tożsame normy transportu. W Polsce większość transportu prowadzona jest przez tiry z naczepami. Naczepy do transportu żywności są naczepami specjalistycznymi. Skonstruowane są w taki sposób, by zapewniać odpowiednie warunki do transportu towarów wrażliwych. Naczepa przed każdym transportem jest dokładnie czyszczona oraz dezynfekowana.

Maszyny do transportu zbóż

Do transportu zbóż wykorzystuje się maszyny podobne jak w przypadku pozostałych towarów drobnych, to jest kruszyw, żwiru oraz piasku. Najczęściej możemy się spotkać z przenośnikami (z reguły ślimakowymi lub pneumatycznymi) oraz podnośnikami kubełkowymi.